Лечение на счупен зъб

Счупването на зъб е често срещано. То налага своевременнo и качественo лечение от страна на стоматолога. Според големината на отчупената част и подхода при лечение е различен. Най – общо големината на фрагментите може да бъде разделена на такива със засягане на пулпата и без засягането и. При малки на големина дефекти се прави изграждане с естетична пломба, която напълно отговаря на правилната анатомия на зъба или се поставя инлей. В по – редки случаи може да се наложи и изработването на коронка. Големите счувания, които нарушават структурата на пулпата налагат и кореново лечение на дадения зъб, след което се прави правилно възстановяване отговярящо на вида и големината на дефекта.

 

Сложни за лечение са счупвания на зъбите, завършващи в подвенечното пространство. Те не винаги могат да бъдат лекувани и понякога се налага изваждането на засегнатия зъб. При подвенечно счупване на зъба с неголяма дълбочина се извършва така нареченото удължаване на клиничната корона и зъба се спасява от екстракция.

 

От голямо значение за превениция от счупване на зъбите е правилното им възстановяване и своевременното лечение на кариеси. Под правилно възстановяване при лечение на счупен зъб или зъби се разбира такова, при което се запазват напълно морфологичните особености в релефа и предаването на дъвкателното налягане, както са при нормален, здрав зъб. Големите кариозни лезии остслабват значително структурата на зъбите и могат да доведат до фрактура при неправилно стискане или парче по – твърда храна, които при нормални условия не биха го направили.