Лечение на изтрити зъби

Понижаването на височината на зъбите се нарива абразио или изтриване на зъбите. При него с времето се изтриват слоевете зъбите. Процеса започва от емайла. Поради високата му здравина изтриването на зъба тогава тече е с най – бавни темпове, а лечението му е бързо и лесно. Ако остане незабелязян процеса продължава в дентина на зъба. Той е с по – мека консистенция в сравнение с емайла и затова изтриването на зъба засилва темповете си.

 

Дентина е осеян с каналчета, които пренасят информация до нервите в пулпната камера, затова и изтритите зъби до дентин стават по чувствителни на дразнене, а при дълго забавяне на лечението може да се умъртви зъба. Друг сериозен проблем при изтриването на зъбите е понижаването на височината на захапката. При това долночелюстната става започва да стой в неправилно и неестествено за нея положение. При него започва увреждане на ставния диск, съпроводено с пукане и щтракане, а впоследствие с невъзможност за макасимално затваряне и на устата и болка. При лечение на голяма изтриване на зъбите се налага „повдигане” на захапката. По – правилния термин е връщане на захапката в изходното и нормално положение. Този процес е сложен и не е по силите на всеки стоматолог. Необходимо е правилно планиране и реконструкци на физиологичното положение на ставата. От голямо значение е добрата зъботехническа лаборатория и колаборацията между зъботехническия и стоматологичния екип.

 

Лечението на изтрити зъби в начална фаза не е толкова сложен протетичен процес. Своевременното лечение може да бъде извършено понякога с правилното потавяне а пломба или инлей. Затова е препоръчително посещението при стоматолог при първи симптоми на изтрити зъби. Най – честите видими принаци са изглаждане на зъбния релеф, а при достигане на изтриването до дентина и появяване на жълто оцветена част от зъба.